Stage en afstuderen

Op dit moment zijn er geen kant-en-klaar geformuleerde stage- dan wel afstudeeropdrachten bij OAN. Mocht u (bijvoorbeeld als student aan de HTS-Autotechniek) toch interesse hebben in een stage of afstudeerproject bij OAN staat het u vrij daarnaar te informeren, bij voorkeur per e-mail. Vanzelfsprekend is een bepaalde mate van affiniteit met het vakgebied technische verkeersongevallenanalyse een vereiste.