Onderzoek en analyse

Onderzoek en analyse is de kernactiviteit van OAN. Zij beschikt over de noodzakelijke kennis, apparatuur, software en faciliteiten voor het instellen van alle mogelijke onderzoeken op het gebied van de ongevallenanalyse. Of het nu gaat om het analyseren van reeds beschikbare informatie of om het achterhalen van ontbrekende en aanvullende informatie, OAN doet het voor u. Snel, objectief en professioneel.

Afhankelijk van de reeds beschikbare informatie kan een onderzoek betrekking hebben op de toedracht in het algemeen of op specifieke aspecten daarvan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

 • het reconstrueren van de snelheid waarmee werd gereden;
 • het bepalen van de biomechanische inzittendenbelasting (delta v);
 • uitlezen storingsgeheugen en/of EDR van betrokken voertuigen;
 • toetsing schadebeeld en opgegeven toedracht;
 • het analyseren van de vermijdbaarheidsmogelijkheden;
 • onderzoek naar de ligging van de botsplaats;
 • het reconstrueren van de botsingsvolgorde;
 • technisch onderzoek aan gordels en valhelmen;
 • het verrichten van een locatie- en buurtonderzoek;
 • onderzoek naar de werking van de verkeerslichten;
 • toetsing of de wegsituatie aan de voorschriften voldeed;
 • technisch onderzoek aan de betrokken voertuigen of onderdelen daarvan (eventueel in de eigen onderzoeksruimte van OAN);
 • het horen van betrokkenen en getuigen.
Wat de vraag ook is, het resultaat is altijd maximale duidelijkheid!

Elk onderzoek begint in principe met een beoordeling van het dossier. De te beantwoorden vragen en daartoe te verrichten acties worden in overleg met u bepaald. Tijdens het onderzoek zal er regelmatig een telefonische tussenevaluatie plaatsvinden. Zo blijft u niet alleen op de hoogte van de voortgang van het onderzoek maar hebt u bij elk beslispunt ook zeggenschap. Na een laatste overleg wordt een heldere en duidelijke rapportage geschreven.