Dossierbeoordeling

Een dossierbeoordeling is raadzaam wanneer u twijfelt of een uitgebreide ongevallenanalyse in een bepaald dossier zinvol is of wanneer u eerst wilt weten wat de kansen zijn op een voor uw cliënt gunstig resultaat zonder dat u direct voor hoge onderzoekskosten komt te staan. Een dossierbeoordeling kan ook nuttig zijn wanneer u een technisch proces-verbaal of andere technische rapportage globaal wilt laten beoordelen op juistheid en volledigheid.

Een dossierbeoordeling bestaat uit:

  • bestudering van alle dossierstukken;
  • een heldere telefonische toelichting over de eerste indruk van het dossier;
  • een eerste analyse, bijvoorbeeld in de vorm van enkele globale berekeningen;
  • advies over mogelijke vervolgacties en de kansen op ‘succes’;
  • een kostenopgave voor eventuele vervolgacties.