Adres en telefoonnummers

Post- en bezoekadres:

OAN
Helftheuvelweg 11
5222 AV Den Bosch

T: 073 – 518 44 14 (ma. t/m vr. 09:00 – 17:00)
F: 073 – 518 44 13

E: info@ongevallenanalyse.nl

OAN werkt onder vergunningnummer POB 810 van het Ministerie van Veiligheid enJustitie. Deze vergunning verleent het recht tot het in stand houden van een particulier recherchebureau als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Stb.1997, 500). De medewerkers beschikken eveneens over een vergunning voor het mogen verrichten van recherchewerkzaamheden. OAN staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17.14.38.71.